Veronika Kotnik: 031 441 982 pdravnenakoroskem@pzs.si

STARI POGOREVC 1174m – OGLED AVRIKLJA

POROČILO O OGLEDU AVRIKLJA NA STAREM POGOREVCU V JAZBINI

Pohoda ogled Avriklja se nas udeležilo 12 pohodnikov. Ker je za prevoz s kombijem bilo premalo prijav, smo se peljali do izhodišča našega pohoda z osebnimi avtomobili. Pričetek pohoda je bil v Žerjavu ob 730 uri. Pot nas je vodila po lovski poti po grebenu Pogorevca mimo vrhov Novi Pogorevc in Mornov vrh do Lovske koče Dukles. Od tu smo si v krožni poti stečin ogledali glavno rastišče Avriklja do vrha Starega Pogorevca, od koder smo sestopili nazaj do lovske koče Dukles, kjer smo zopet imeli krajši počitek. Potem smo sestopali po lovski poti do našega izhodišča pohoda v Žerjavu, kje smo naš pohod tudi zaključili. Nato prevoz do Raven.

Pohod je potekal v začetnem delu poti pohoda in na stečinah v območju rastišča, po strmem sorazmerno zahtevnem terenu, vendar v zadovoljstvo pohodnikov. V območju glavnega rastišča smo posneli tudi skupinsko fotografijo. Pri vodenju mi pomagala žena Milena.

Planinski pozdrav !

                            

                                                      

Ravne na Koroškem, dne 21-apr-2018                       Odg.vodnik pohoda: Ivan Cigale

STARI POGOREVC 1174m- OGLED AVRIKLJA

KDAJ: Sobota 21-apr-2018

Zbor udeležencev ob 7:00uri pred Občino Ravne

PREVOZ: Predvidoma s kombijem ali osebnimi avtomobili

SMER POHODA: Žerjav – po lovski poti do Lovske koče »Dukles«

               – St.Pogorevc 1174m – Lovska koča »Dukles« – Žerjav.

               Skupni čas hoje bo približno 6 ur.

OPREMA: Lahki planinski čevlji z dobrim profilom, udobna oblačila za

               pohodništvo, pohodniške palice, sončna očala, pokrivalo,

               rezervna oblačila (predel Pogorevca je ob sončnem vremenu

               precej vroč) in vetrovka.

PRIJAVE ZBIRA: Ivan Cigale, tel. 031/842-361, do četrtka 19-apr-2018

Prijave so zaželjene zaradi uskladitve prevoza.

              

Ravne na Koroškem, dne 15-apr-2018             Odg.vodnik: Ivan Cigale

POROČILO O POHODU NA BOČ 979m

Pohoda na Boč 14-apr-2018 se nas udeležilo 18pohodnikov. Z osebnimi avtomobili smo se pripeljali parkirišča pri Zg.Poljčanah, kjer je bilo izhodišče našega pohoda. Tu so se naši skupini pridružili še

3 planinski prijatelji, člani PD Ptuj. Pričetek pohoda je bil ob 840 uri, po Gozdni učni poti, mimo Balunjače do razglednega stolpa na vrhu Boča. Sestopili smo po označeni poti do Planinskega doma pod Bočem, kjer smo imeli krajši počitek. V bližini koče smo si ogledali rastišče cvetja Velikonočnic in po ogledu nadaljevali sestop po označeni poti do avtomobilov na Parkirnem prostoru, kjer se je naš pohod potem tudi zaključil. Od tu smo se potem peljali nazaj do Raven. Udeležencev 18.

Pohod je potekal po prijetnih označenih poteh, na razglednem stolpu so bili enkratni razgledi širom Slovenije, Hrvaške in tudi na Koralpe v Avstriji. Videli smo tudi polno raznovrstnega cvetja. Enkratne vremenske razmere in povezanost skupine je vplivalo na zadovoljstvo vseh pohodnikov. Pri vodenju sta mi pomagala planinski prijatelj Zoran, vodnik PD Ptuj in žena Milena.

                       

Ravne na Koroškem, dne 14-apr-2018                                               Odg.vodnik pohoda: Ivan Cigale  

 

Platforma za povezovanje 3E turizma v Mežiški dolini

Opis projekta
Projekt »Platforma za povezovanje 3E turizma v Mežiški dolini« združuje naravno dediščino, naravne vrednote, turistične ponudnike in tematske poti, kot turistični potencial Mežiške doline in jih povezuje v skupno turistično ponudbo, ki je namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tujim gostom. Z izdelavo interaktivne platforme je vzpostavljen mehanizem za uporabo sodobnih komunikacijskih, promocijskih ter navigacijskih sredstev, ki je namenjen trženju trajnostnega turizma na območju Mežiške doline. Na podlagi tega mehanizma in z uporabo sodobnih tehnologij (GPS-navigacije, spleta) lahko obiskovalec pridobi nova znanja o ekoloških, etnoloških in kulinaričnih značilnostih tega območja. Namen tega turističnega produkta je, da zadovoljuje tako domače kot tuje goste z uporabo novih inovativnih načinov vključevanja domačih potencialov.

Projekt je bil izbran na I. Javnem pozivu za izbor operacij CLLD za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Mežiške doline 2016. Sofinanciran je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 85% upravičenih sredstev.

Cilj projekta
Cilje projekta oz. operacije lahko razdelimo na splošne in posebne. Splošen cilj projekta je vsekakor spodbujati trajnostni turizem s socialno vključenostjo, okoljsko vzdržnostjo in gospodarskim razvojem na način, da se uporabijo lokalni potenciali Mežiške doline. Poseben cilj projekta je vzpostavitev mehanizma za uporabe sodobnih komunikacijskih, promocijskih ter navigacijskih sredstev za trženje trajnostnega turizma na območju mežiške doline-izkušnja, izobraževanje ranljivih skupin ter ostalih deležnikov skozi doživljanje turizma in participacija pri zagotavljanju trajnosti-doživetje ter promocija, predstavitev endogenih potencialov in možnosti uporabe platforme 3E turizma na območju Mežiške doline-izobraževanje.

Za dosego zastavljenih ciljev je bil oz. bo izdelan digitalni profil za mreženje tematskih poti Mežiške doline, digitalni profil za nepremično kulturno dediščino, digitalni profil za naravne vrednote oz. naravne vire, digitalni profil za turistične ponudnike, izdelava digitalni zemljevid, ki vključuje vse digitalne profile, izdelava spletne podstrani, izvedba izobraževanj za lokalno prebivalstvo glede možnosti uporabe in nadaljnjega razvoja interaktivne platforme, izdelava brošure in letakov o naravnih in kulturnih potencialih Mežiške doline ter promocija in obveščanje javnosti o projektu.

Pričakovani rezultati
Pričakovan rezultat dejavnosti je vzpostavitev novga turističnega produkta – interaktivne platforme za trženje 3E turizma z integriranim digitalnim zemljevidom, opisom tematskih poti, naravnih vrednot, kulturne dediščine, turističnih ponudnikov in možnostjo pridobitve geoinformacijskih podatkov za navigacijo v naravi za pridobivanje izkušenj turističnih deležnikov). Rezultat dejavnosti je tudi izobraževanje ranljivih skupin ter ostalih deležnikov skozi doživljanje turizma in participacija pri zagotavljanju trajnosti ter promocija, predstavitev endogenih potencialov in možnost uporabe platforme 3E turizma na območju Mežiške doline.

Projekt »Platforma za povezovanje 3E turizma v Mežiški dolini« združuje naravno dediščino, naravne vrednote, turistične ponudnike in tematske poti, kot turistični potencial Mežiške doline in jih povezuje v skupno turistično ponudbo, ki je namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tujim gostom. Z izdelavo interaktivne platforme je vzpostavljen mehanizem za uporabo sodobnih komunikacijskih, promocijskih ter navigacijskih sredstev, ki je namenjen trženju trajnostnega turizma na območju Mežiške doline. Na podlagi tega mehanizma in z uporabo sodobnih tehnologij (GPS-navigacije, spleta) lahko obiskovalec pridobi nova znanja o ekoloških, etnoloških in kulinaričnih značilnostih tega območja. Namen tega turističnega produkta je, da zadovoljuje tako domače kot tuje goste z uporabo novih inovativnih načinov vključevanja domačih potencialov.

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletno stran PRP

https://www.program-podezelja.si

 

Projekt je bil izbran na I. Javnem pozivu za izbor operacij CLLD za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Mežiške doline 2016. Sofinanciran je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja!

 

POHOD NA BOČ 979m

KDAJ: Sobota 14-apr-2018

Zbor udeležencev ob 7:00uri pred Občino Ravne

PREVOZ: Z osebnimi avtomobili ali kombijem, Ravne – Slov. Gradec – Dolič – Vitanje – Konjice – Zgornje Poljčane.

SMER POHODA: Zg.Poljčane parkirišče – po Gozdni učni poti – čez

                  Balunjačo na vrh Boča z razglednim stolpom – sestop do

                  Doma pod Bočem – ogled rastišča Velikonočnic –

                  povratek po označeni poti preko Babe do parkirišča,

                  izhodišča našega pohoda.

                  Skupni čas hoje bo približno 4 do 5 ur.

OPREMA: Lahki planinski čevlji z dobrim profilom, udobna oblačila,

                  pohodniške palice, sončna očala in pokrivalo.

PRIJAVE: Ivan Cigale tel: 031/842-361 , do četrka 12-apr-2018

Prijave so zaželjene zaradi uskl.prevoza – osebni avtomobili ali

                  Kombijem, odvisno od števila prijav.

Ravne na Koroškem, dne 07-apr-2018             Odg.vodnik: Ivan Cigale    

DELOVNI ČAS

Koča je odprta od četrtka do nedelje in ob praznikih. Vabljeni!

NOVICE

Naročite se na naše novice, kjer vas bomo obveščali o pomembnih novicah o koči in pohodih