Veronika Kotnik: 031 441 982 pdravnenakoroskem@pzs.si

POROČILO O POHODU V DOLOMITE – TOFANE DI MEZZO 3224m IN TOFANE DI DENTRO 3238m

Pohoda v Dolomite v soboto, dne 28-jul-2018, se nas je udeležilo 51 pohodnikov. Odhod iz Raven ob 300 uri. Prevoz preko Avstrije v Italijo, z avtobusom do Cortine di Ampezzo, parkirišče pri spodnji postaji kabinske žičnice 1217m, kjer je bilo izhodišče za vse udeležence pohoda.

Od tu prevoz s kabinsko žičnico Freccia nel Cielo v treh odsekih do gornje postaje kabinske žičnice pri koči Bar Cima Tofana 3191m, kjer smo obe skupini pričele pohoda.

1.skup Prvo vzpon na vrh Tofana di Mezzo 3224m, nato po varovani poti, »Ferata Formenton« – zahtevnost ferate ~ ABC, sestop do vmesnega sedla 3088m in nato vzpon na sosednji vrh Tofana di Dentro 3238m. Iz vrha povratek po poti pristopa nazaj preko sedla do gornje postaje Kabinske žičnice in prevoz z njo v dolino do spodnje postaje v Cortini D'Ampezzo.

2.skup Prvo vzpon na vrh Tofana di Mezzo 3224m, panoramski ogled okolice Dolomitov, sestop po poti vzpona nazaj do gornje postaje kabinske žičnice. Po ogledu okolice koče prevoz s kabinsko žičnico do 1.vmesne postaje Col Druscie 1778m nad Cortino. Zaradi gradbenih del na območju smučišča v okolici koče, je prvotno načrtovana pot pohoda bila z neprehodno ograjo zaprta in neprehodna. Kljub temu je bil naš čas z ogledom okolice z zanimivim rastjem in tudi še vedno lepimi panoramskimi razgledi dobro izkoriščen. Ob prihodu 1.skupine smo se potem vsi skupaj odpeljali s kabinsko žičnico do spodnje postaje v Cortini. Po krajšem počitku vstop na avtobus in prevoz nazaj proti Ravnam, mimo jezera Misurina, kjer smo imeli krajši postanek s pogledom na Tri Cine.

Pohod je bil za vse pohodnike izredno zanimiv, v lepem naravnem okolju, prijetnem planinskem vzdušju in v ugodnih vremenskih pogojih, ki so bili v okolici v času našega pohoda res najugodnejši. Pri povratni vožnji nas je v Italiji in Avstriji pozdravilo še tudi nekaj deževnih kapljic. Nazaj v Ravne smo se vrnili ob 2200 uri.

Ravne na Koroškem, dne 29-jul-2018             Odgovorna vodnica: Mravljak Tončka

VABIMO VAS V DOLOMITE – AMPEZZANER DOLOMITEN

POHOD TOFANE DI MEZZO 3224 – TOFANE DI DENTRO 3238m

VIA FERATA FORMENTON

KDAJ?     Sob 28-jul-2018. Odhod ob 300 uri z avtobusne postaje Ravne na Koroškem.

PREVOZ: Z avtobusom preko Avstrije, Holmec – Grifen – Celovec – Beljak – Lienz – po slikoviti Dravski dolini do Helma, prehod Italijanske meje – Toblach, kjer zavijemo v gorsko dolino do mesta Cortine di Ampezzo in tu do spodnje postaje gondolske sedežnice Tofana. S sedežnico je možen prevoz v treh odsekih z naslednjimi vmesnimi postajami. Prva Rif. Col Drusiė 1779m, druga Rif Ra Vales 2470m in tretja Rif Cima Tofana 3191m pod vrhom Tofane di Mezzo 3224m. Do gornje tretje postaje se iz doline pripeljemo vsi udeleženci pohoda.

POHOD    1.skupina: Od tretje, gornje postaje bo izhodišče pohoda za 1.skupino.

    Za udeležence sta samovarovalni komplet in čelada obvezna! Pričetek od Rif Cima Tofana, preko vrha Tofane di Mezzo 3224m sestop po ferati Formeton, zahtevnost poti AB do vmesnega sedla 3088m, prečenje grebena Zackengrat zaht/ABC, sledi vzpon po ferati zaht/AB do naslednjega vrha Tofana di Dentro 3238m. Iz vrha sestop po poti prihoda nazaj preko vmesnega sedla in vrha Tofane di Mezzo do Rif. Cima Tofana, gornje postaje sedežnice Tofana. Prevoz s sedežnico nazaj do 1.vmesne postaje sedežnice, kjer se bomo pridružili 2.skupini.

                2.skupina: Udeleženci te skupine se bomo po ogledu okoliške panorame, vrnili s sedežnico do prve vmesne postaje gondolske sedežnice, Rif Col Drusiė 1779m, kjer bomo pričeli pohod po poti 410 do koče Rist Pietofana 1675m, nato po poti 405 do koče Rif Duca d'Aosta 2098m. Vračali se bomo po isti poti do 1.postaje gondolske sedežnice Rif Col Drusiė 1779m. Tu bomo počakali 1.skupino.

    Vsi skupaj se potem odpeljemo nazaj v dolino do spodnje postaje sedežnice Tofana, kjer nas bo na parkirišču čakal avtobus.

    Vsa območja okrog Cortine spadajo pod varovan nacionalni park.

    Cortina je najbolj znana po smučarskih svetovnih tekmovanjih.

OPREMA: Naj bo primerna za visokogorje. Visoki planinski čevlji, pohodne palice, pelerina, sončna očala, zaščitna krema proti UV žarkom, vetrovka in rezervna oblačila.

PREHRANA:   Iz nahrbtnika ali v planinskih postojankah ob sedežnici. Napitki bodo na voljo

                tudi v avtobusu.

PREVOZ: AVTOBUS + GONDOLA              Cena Gondole, povratna karta znaša 24,00€           

PREDVIDEN ČAS POHODA:    1.skupina 4 ure.     2.skupina 3-4ure.

          Prihod domov načrtujemo v poznih večernih urah     

          Za prehod meje Avstrija, Italija, je obvezen veljavni osebni dokument !

PRIJAVE:       Mravljak Tončka do čet 26-julija-2018      na     GSM 070/999-101

VABI: Planinsko društvo Ravne na Koroškem !

Pohoda se udeležite na lastno odgovornost !        

V primeru slabega vremena izleta ne bo !

Ravne na Koroškem, dne 21-jul-2018                           Odgovorna vodnica: Tončka Mravljak

 

POROČILO O POHODU NA DEBELO PEČ 2014m

Pohoda na Debelo peč v soboto, dne 14-jul-2018, se nas je udeležilo 20 pohodnikov.

Odhod iz Raven ob 500 uri, prevoz z minibusom preko Holmeca, Ljubelja, Tržiča, Lesc, Bleda, Mrzlega studenca, mimo planine Kranjska dolina do parkirišča pri Medvedji konti, kjer je bilo izhodišče našega pohoda. Pohod smo nadaljevali do Blejske koče, kjer je bil krajši postanek. Nato smo pohod nadaljevali preko Spodnjega Brda in mimo Okrogleža do vrha Debele peči. Sestopali smo po poti pristopa, del skupine, 7udeležencev pa preko vrha Brda, nazaj do Blejske koče. Po krajšem času postanka se pričel močan naliv, na nekaterih mestih v okolici tudi točo, zato smo postanek podaljšali do 1ure, ko nevihta pojenjala. Od Blejske koče smo sestop nadaljevali do parkirišča pri Rupah, kjer nas je čakal minibus. Povratna vožnja je bila po enaki varianti dovoza nazaj do Parkirišča pri Občini Ravne. Pohod je bil za vse pohodnike zelo zanimiv, dinamičen, v izredno lepem naravnem okolju, prijetnem planinskem vzdušju in k sreči brez nezgod. Na Ravne smo se vrnili ob 1915 uri.

                                                                                    

Ravne na Koroškem, dne 15-jul-2018                          Odgovorna vodnica: Mravljak Tončka

ENODNEVNI IZLET NA DEBELO PEČ 2014m

KDAJ ? V soboto 14-jul-2018.

Odhod ob 500 uri iz parkirnega prostora Občine Ravne na Koroškem.

PREVOZ: Minibus, preko Holmeca, Žitara vas – Borovlje – mejni prehod Ljubelj – Tržič – Lesce – Bled – Zg.Gorje – Pokljuka – Mrzli studenec, do  parkirišča pri Rupah 1376m, kjer bomo pričeli naš pohod.

POHOD: Od parkirišča po markirani poti po Pokljuških gozdovih do Blejske koče 1630m. Od tu naprej po Lipanski planini do vrha Debole Peči. Sestopali bomo po krožni poti do koče Lipanc in od tu dalje do prevoza. Pot je zelo lepo razgibana, iz Debele Peči so ob lepem vremenu najlepši pogledi na verigo Julijcev, oziroma na našega najvišjega očaka Triglava. Predviden čas hoje bo 4 do 5 ur !

OPREMA: Naj bo primerna za sredogorje: Visoki planinski čevlji, pohodne palice, kapa, pelerina, krema za UV žarke, sončna očala in rezervna oblačila.

PREHRANA: Iz nahrbtnika ali v planinski koči.

PRIJAVE : Zbiram odgovorna vodnica izleta do zasedbe Minibusa, oz. do četrtka 12-jul-2018, Tončka Mravljak tel. 070 / 999 – 101,                           

Obvezen je osebni dokument !

 Pohoda se udeležite na lastno odgovornost !

L E P O   V A B L J E N I !!!

                                                                                

Ravne na Koroškem, dne 08-jul-2018            Odg.vodnica: Tončka Mravljak

Platforma za povezovanje 3E turizma v Mežiški dolini

Opis projekta
Projekt »Platforma za povezovanje 3E turizma v Mežiški dolini« združuje naravno dediščino, naravne vrednote, turistične ponudnike in tematske poti, kot turistični potencial Mežiške doline in jih povezuje v skupno turistično ponudbo, ki je namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tujim gostom. Z izdelavo interaktivne platforme je vzpostavljen mehanizem za uporabo sodobnih komunikacijskih, promocijskih ter navigacijskih sredstev, ki je namenjen trženju trajnostnega turizma na območju Mežiške doline. Na podlagi tega mehanizma in z uporabo sodobnih tehnologij (GPS-navigacije, spleta) lahko obiskovalec pridobi nova znanja o ekoloških, etnoloških in kulinaričnih značilnostih tega območja. Namen tega turističnega produkta je, da zadovoljuje tako domače kot tuje goste z uporabo novih inovativnih načinov vključevanja domačih potencialov.

Projekt je bil izbran na I. Javnem pozivu za izbor operacij CLLD za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Mežiške doline 2016. Sofinanciran je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 85% upravičenih sredstev.

Cilj projekta
Cilje projekta oz. operacije lahko razdelimo na splošne in posebne. Splošen cilj projekta je vsekakor spodbujati trajnostni turizem s socialno vključenostjo, okoljsko vzdržnostjo in gospodarskim razvojem na način, da se uporabijo lokalni potenciali Mežiške doline. Poseben cilj projekta je vzpostavitev mehanizma za uporabe sodobnih komunikacijskih, promocijskih ter navigacijskih sredstev za trženje trajnostnega turizma na območju mežiške doline-izkušnja, izobraževanje ranljivih skupin ter ostalih deležnikov skozi doživljanje turizma in participacija pri zagotavljanju trajnosti-doživetje ter promocija, predstavitev endogenih potencialov in možnosti uporabe platforme 3E turizma na območju Mežiške doline-izobraževanje.

Za dosego zastavljenih ciljev je bil oz. bo izdelan digitalni profil za mreženje tematskih poti Mežiške doline, digitalni profil za nepremično kulturno dediščino, digitalni profil za naravne vrednote oz. naravne vire, digitalni profil za turistične ponudnike, izdelava digitalni zemljevid, ki vključuje vse digitalne profile, izdelava spletne podstrani, izvedba izobraževanj za lokalno prebivalstvo glede možnosti uporabe in nadaljnjega razvoja interaktivne platforme, izdelava brošure in letakov o naravnih in kulturnih potencialih Mežiške doline ter promocija in obveščanje javnosti o projektu.

Pričakovani rezultati
Pričakovan rezultat dejavnosti je vzpostavitev novga turističnega produkta – interaktivne platforme za trženje 3E turizma z integriranim digitalnim zemljevidom, opisom tematskih poti, naravnih vrednot, kulturne dediščine, turističnih ponudnikov in možnostjo pridobitve geoinformacijskih podatkov za navigacijo v naravi za pridobivanje izkušenj turističnih deležnikov). Rezultat dejavnosti je tudi izobraževanje ranljivih skupin ter ostalih deležnikov skozi doživljanje turizma in participacija pri zagotavljanju trajnosti ter promocija, predstavitev endogenih potencialov in možnost uporabe platforme 3E turizma na območju Mežiške doline.

Projekt »Platforma za povezovanje 3E turizma v Mežiški dolini« združuje naravno dediščino, naravne vrednote, turistične ponudnike in tematske poti, kot turistični potencial Mežiške doline in jih povezuje v skupno turistično ponudbo, ki je namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tujim gostom. Z izdelavo interaktivne platforme je vzpostavljen mehanizem za uporabo sodobnih komunikacijskih, promocijskih ter navigacijskih sredstev, ki je namenjen trženju trajnostnega turizma na območju Mežiške doline. Na podlagi tega mehanizma in z uporabo sodobnih tehnologij (GPS-navigacije, spleta) lahko obiskovalec pridobi nova znanja o ekoloških, etnoloških in kulinaričnih značilnostih tega območja. Namen tega turističnega produkta je, da zadovoljuje tako domače kot tuje goste z uporabo novih inovativnih načinov vključevanja domačih potencialov.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletno stran PRP

https://www.program-podezelja.si

Projekt je bil izbran na I. Javnem pozivu za izbor operacij CLLD za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Mežiške doline 2016. Sofinanciran je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja!

            

 

DELOVNI ČAS

Koča je odprta vsak dan od 7.00 do 20.00 ure. Vabljeni!

NOVICE

Naročite se na naše novice, kjer vas bomo obveščali o pomembnih novicah o koči in pohodih